آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دستبند

طلا

طلا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طلا به…

زیورآلات

زیورآلات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلات، مال و اموال و همچنین زینت زنان و «کنیزان» می‌باشد (به اندازه‌ای که در خواب دیده‌ای).‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلاتی که از جنس طلا می‌باشند، برای زنان ملک و دارائی، ولی تعبیرش برای…

دستبند زینتی

دستبند زینتی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دستبند برای زن‌ها، شوهر، ولی برای مردها غم و اندوه و تنگدستی می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند که دستبند نقره دارد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه کمتری نسبت به انواع دیگر دستبند می‌شود. جابر…
متن دوم