آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب در جوی آب

در جوی آب

در جوی آب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی تختی نشسته‌ای که بروی آب شناور و روان است، تعبیرش این است که بخت و اقبال به تو رو می‌کند و در دو جهان به سعادت و کامیابی و بهره‌مندی می‌رسی ، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... تَجْرِی مِن…
متن دوم