آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب در آتش بودن

در آتش بودن

در آتش بودن امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در داخل آتش ایستاده‌ای، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در میان آتش رفته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از«پادشاه» سود و منفعت به دست…
متن دوم