آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دریا

ماهی

ماهی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازۀ زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد، جابر مغربی نیز…

دریا – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دریا صید می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَكُمْ…

دریا

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب دریا،«پادشاه» یا عالم و دانشمند می‌باشد. تعبیر کلی

خرچنگ

خرچنگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرچنگ، مردی بداخلاق و پست و کوته‌فکر و کینه‌ای می‌باشد.اگر در خواب ببینی خرچنگی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که با فردی که گفته شد، ارتباط و همنشینی خواهی داشت و از او مقداری سود و منفعت اندک بدست…
متن دوم