آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درخت گلابی

درخت – انواع درخت

انواع درخت ● آبنوس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت آبنوس، مردی است که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن یا «کنیزک» است. ● آلو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب…
متن دوم