آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داشتن نیزه

نیزه

نیزه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی فقط نیزه داشته و سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند یا برادر می‌شوی، ولی اگر سلاح دیگری هم داشته باشی، یـعـنـی حکم و فرمان تو در سرزمین‌ها جاری می‌شود، همچنین اگر ببینی همراه نیزه کوتاه…
متن دوم