آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن رب

رُب

رُب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن رب‌هایی که مزۀ شیرین و بوی خوبی دارند، خیر و منفعت می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این باشد، تعبیرش رنج و غم و ضرر و زیان است.تعبیر خواب درست کردن و تهیه رب شیرین انجام کار با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر…
متن دوم