آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن آب رود شیرین

رودخانه – خوردن آب رود

خوردن آب رود حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی از آب رودخانه می‌خوری، تعبیرش این است که وزیر چیزی به تو عطا می‌کند.اگر ببینی از آب سرد و زلال رودخانه می‌خوری، یـعـنـی مورد مهربانی و شفقت وزیر قرار می‌گیری.اگر ببینی از آب تیره…
متن دوم