آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن آب جوی

خوردن آب جوی

خوردن آب جوی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جوی گوارا و پاکیزه‌ای آب می‌خوری، تعبیرش این است که به خوبی و خوشی زندگی می‌کنی. اگر در مسافرت یا در جای غریب و بیگانه‌ای باشی و در خواب ببینی از جوی نا آشنایی آب زلالی می‌خوری، یـعـنـی…
متن دوم