آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوابیدن روی رختخواب معلق

رختخواب – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی به راحتی و آسایش می‌رسی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه…
متن دوم