آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خطبه

منبر

منبر تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب منبر،«پادشاه» مسلمان می‌باشد.اگر در خواب ببینی بروی منبر شعر می‌خوانی یا حرف‌های غیر شرعی می‌زنی، تعبیرش این است که بیدین و رسوا می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تو را دار می‌زنند .تعبیرگری…
متن دوم