آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خستگی

عرق

عرق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عرق تو سفید و خوشبو است، تعبیرش این است که مال و اموال تو حلال می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی مال و اموال تو حرام است.اگر ببینی از بدن تو عرق جاری شده است (مخصوصاً اگر بروی زمین بچکد)،…
متن دوم