آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خرید گوشت

خرید یا فروش گوشت

خرید یا فروش گوشت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هدیۀ گوشت خوب و نرم،…
متن دوم