آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حضرت فاطمه

صحابه پیغمبر (ص)

صحابه پیغمبر (ص) ابن سیرین می‌گوید: اگر حضرت سلمان (ع)را ببینی، تعبیرش این است که خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و عاقبت به خیر خواهی شد.اگر حضرت ابوذر یا مقداد را ببینی، یـعـنـی در راه دین سعی و کوشش خواهی کرد.اگر حضرت بلال را ببینی،…
متن دوم