آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حضرت فاطمه (س)

حضرت فاطمه (س)

حضرت فاطمه (س) ابن سیرین می‌گوید: اگر حضرت فاطمه (س) را ببینی، تعبیرش این است که باحیا و زاهد و پرهیزکار می‌شوی.اگر در خواب ببینی حضرت فاطمه (س) شاد و خنده‌رو و مهربان می‌باشد، یـعـنـی مردم آن شهر علاقه‌مند به قرآن و کسب علم و انجام کارهای…
متن دوم