آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حضرت حوا (ع)

حضرت حوا (ع)

حضرت حوا (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حضرت حوا(ع) را ببینی، تعبیرش این است که در دنیا به خوشبختی و بهره‌مندی می‌رسی و فرزندان تو زیاد می‌شوند و کامیاب خواهی شد . حضرت حوا (ع)
متن دوم