آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جگر

قلوه

قلوه حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب قلوه این است که مال و اموال مخفی شده‌ای را پیدا می‌کنی و آن‌ها را خرج خواهی کرد ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزند می‌باشد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی قلوۀ پخته…

جگر

جگر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جگر، مال و اموال پنهان کرده می‌باشد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش فرزند است، همانطور که پیامبر (ص) فرمودند: اولادنا اکبادنا _ فرزندانمان جگران ما می‌باشند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب جگر انسان…
متن دوم