آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جوشن

جوشن

جوشن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوشن، پشت و پناه می‌باشد(البته به اندازۀ روشنی و تمیزی آن)،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش دین و ایمان محکم و قوی می‌باشد .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جوشن داری تعبیرش این است که تو…
متن دوم