آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جهت باد

باد – جهت باد

جهت باد اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی از مغرب باد آهسته‌ای می‌وزد، تعبیرش این است که مال و نعمت مردم آنجا زیاد می‌شود یا اگر از شمال می‌وزد، یـعـنـی به مردم آنجا شفا و آسایش و راحتی می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش خیر…
متن دوم