آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جنس لباس کرباس

کرباس

کرباس ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبای نو و جدیدی از جنس کرباس پوشیده‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دارای «خلعتی» خوب و سفید یا سبز از جنس کرباس می‌باشی، یـعـنـی به عزت و جاه…
متن دوم