آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جنس سر از شیشه

سر – جنس سر

جنس سر ● شیشه: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو شیشه‌ای است، تعبیرش این است که هلاک می‌شوی. ● نفره یا طلا: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. ● برنج: جابر مغربی…
متن دوم