آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جلو زدن

جلو زدن

جلو زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کارهای دینی مثل عبادت، حج، جنگ با دشمنان دین و... از کسی جلو زدی و پیشی گرفتی، تعبیرش این است که در آخرت رستگار شده و خداوند به تو اجر و ثواب می‌دهد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی…
متن دوم