آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جدا شدن روح

مرده – جدا شدن روح یا جان کندن

جدا شدن روح یا جان کندن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جان و روح از بدن تو بیرون آمد، تعبیرش این است که به هلاکت می‌رسی، یا اینکه زن یا فرزند تو از دنیا می‌رود، یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی. اگر ببینی جان و روح از بدن تو…
متن دوم