آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جبه

جبه

جبه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جبه، زن می‌باشد. امام صادق (ع)می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زمستان است و جبه پوشیده‌ای، تعبیرش بهتر می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جبه پاکیزه و باز و گشادی داری، یـعـنـی زن تو نیک‌اندیش و خوش‌باطن…
متن دوم