آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جاری شدن آب

جاری شدن آب

جاری شدن آب جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج…
متن دوم