آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تگرگ

یخ

یخ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یخ غم و غصه است (مخصوصاًً در سرما)، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش در زمستان زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است .اگر در تابستان یخ جمع…

زمستان

زمستان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زمستان، «پادشاه» می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان باشد و خوابِ زمستان را ببینی، طوریکه سرمای آن شدید نباشد، تعبیرش رسیدن به خواسته و افزایش عزت و شرف می‌باشد، و همچنین رسیدن قوت و کمک…

تگرگ

تگرگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تگرگ، عذاب و تنگنا و گرفتاری در دنیا می‌باشد، مگر اینکه مقدارش کم باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی تگرگ می‌بارد، یـعـنـی در آن سرزمین فتنه و بلا و هلاکت رخ می‌دهد. ابن سیرین می‌گوید: اگر…
متن دوم