آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تُخَمَه

تُخَمَه

تُخَمَه نوعی بیماری معده می‌باشد که به دلیل بدهضمی غذا به وجود می‌آید و در اثر آن شخص بیمار آروغ‌های بدبو می‌زند؛ علت‌های این بیماری: زیاد آشامیدن آب همراه غذا یا پرخوری و یا خوردن مواد غذایی ناسازگار با یکدیگر می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید:…
متن دوم