آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تورات

عبادتگاه یهودیان

عبادتگاه یهودیان (همیشه به یاد داشته باش که قبل از مطالعۀ تعبیرهای تعبیرگران مختلف می بایست در ابتدا از روش تعبیر استفاده کنی).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر درستکار هستی و در خواب ببینی که وارد کنشت شده‌ای، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر…

صحف

صحف تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی صحف ابراهیم (ع) می‌خوانی، تعبیرش این است که کسی تو را به راه راست هدایت می‌کند و راه و روشِ دینداری را نشان می‌دهد، ولی اگر ببینی که از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی با ریا و نفاق و دوروئی با مردم صحبت…

زبور

زبور ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب زبور می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به کار خیر علاقه‌مند می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبور می‌خوانی، یـعـنـی کار خوبی را انتخاب کرده و انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر…

تورات

تورات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تورات می‌خوانی، تعبیرش این است که از افراد بزرگ و با عظمت توان و قوت می‌گیری. اگر ببینی تورات را از رو خوانده‌ای (و نه از حفظ)، یـعـنـی با کسی دعوا و درگیری پیدا می‌کنی و سرانجام پیروز شده و به…
متن دوم