آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تسمه چرمی

تسمه چرمی

تسمه چرمی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تسمۀ چرمی، سود و منفعت می‌باشد (به اندازۀ ارزش جانوری که تسمه از پوست آن ساخته شده است).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تسمه‌های چرمیِ زیادی از پوست حیوان "حلال گوشت" داری، تعبیرش این است که به…
متن دوم