آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ترنگبین

گزنگبین

گزنگبین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گزنگبین این است که روزی حلال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَاَنزَلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى... _... و و مرغ بریان برای شما فرستادیم... (بقره -57) .اگر در خواب ببینی…

ترنگبین

ترنگبین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترنگبین، مال بی‌منت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَنَزَّلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى-كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ... _ ... و من و سلوی برای شما فرود آوردیم-از چیزهای…
متن دوم