آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ترنج

ترنج

ترنج حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: گرچه ترنج زرد رنگ می‌باشد، ولی میوه خوش بویی است و طعم و ظاهر خوبی دارد و می‌گویند که از میوه‌های بهشتی است از این رو تعبیر آن خوب می‌باشد، ‌‌‌‌‌همچنین تعبیر ترنج سبز بهتر از زرد است،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز…
متن دوم