آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ترسیدن

گم شدن

گم شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گم شده‌ای، تعبیرش این است که در آن مکان کسی به تو اهمیتی نمی‌دهد و تو را به حال خودت رها می‌کنند و قدر تو را نمی‌دانند.اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و…

ترسیدن

ترسیدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترسیدن، ایمنی و در امان بودن می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)نیز می‌فرمایند: تعبیرش نصرت و یاری شدن است، همانطور که رسول خدا (ص) فرموده‌اند:... اَلنُّصْرَةُ بِالرُّعْبِ...... بوسیلۀ ترس و وحشت یاری…
متن دوم