آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ترازوی قیامت

قیامت – ترازوی قیامت

ترازوی قیامت امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی اعمال خوب تو در ترازوی قیامت سنگین‌تر از اعمال بد تو شده است، تعبیرش این است که به بهشت می‌رسی و از جهنم و کیفر سخت آن نجات پیدا می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَمَن ثَقُلَتْ…
متن دوم