آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تاریکی ابر

ابر – تاریکی ابر

تاریکی ابر جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ابر یا چیز دیگری آفتاب را پوشانده است، تعبیرش این است که حال و روز «پادشاه» بد و دگرگون و منقلب می‌شود، مخصوصاً اینکه ببینی آفتاب کسوف کرده و سیاه شده است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر…
متن دوم