آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیرون کشیدن آب از چاه

چاه – بیرون کشیدن آب

بیرون کشیدن آب جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب از چاه بیرون می‌کشی، تعبیرش این است که با مکر و حیله مال و اموال جمع می‌کنی، مخصوصاً اگر چاه را خودت کنده باشی. اگر ببینی با«دلو» آب می‌کشی و در کوزه می‌ریزی، یـعـنـی از مال خودت به…
متن دوم