آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بسته بودن

بسته بودن

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بند، ثبات و پایداری دین است. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی بند تو از نقره است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا عاشق زنی می‌شوی، یا اگر از طلا باشد، یـعـنـی به مسافرت…
متن دوم