آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بریدن لب

لب – نداشتن یا بریدن لب

نداشتن یا بریدن لب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لب نداری، تعبیرش این است که مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: زن تو از دنیا می‌رود(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم