آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب برق

صاعقه

صاعقه صاعقه یعنی برقی که از ابر به زمین برخورد می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از ابر صاعقه به زمین می‌خورد، تعبیرش این است که به اندازه آن مردم آنجا دچار زحمت و سختی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَیُرْسِلُ…

برق

برق منظور از برق در اینجا "نور" حاصل از برخورد ابرها با یکدیگر می‌باشد.  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برق، خزانه‌دار «پادشاه» می‌باشد.اگر در خواب ببینی برق را از هوا یا ابر گرفته‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که در آن خیری وجود…
متن دوم