آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بت

مشرک

مشرک ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی یهودی، مسیحی، مشرک یا بت‌پرست شده‌ای، یـعـنـی دچار گمراهی و ضلالت شده و بر خداوند بزرگ دروغ می‌بندی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی پس از گرایش به آن دین‌ها، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، تعبیرش این است که گناه…

بت و بت‌پرستی

بت و بت‌پرستی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بت می‌پرستی، تعبیرش این است که به خدا دروغ می‌بندی و به راه باطل می‌روی، ولی اگر ببینی پس از گرایش به بت‌پرستی، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، یـعـنـی گناه بزرگی انجام می‌دهی، ولی…
متن دوم