آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بالا رفتن

طناب – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طناب میتابی (رشته‌ها را به هم می‌پیچانی تا طناب درست شود)، تعبیرش این است که به اندازه طول آن به مسافرت خواهی رفت. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تابیدن و تاب دادن طناب عبارتند از: 1- سفر…

پریدن

پریدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جائی به جای دیگر می‌پری و می‌جهی، تعبیرش این است که حال و روز تو تغییر می‌کند.اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست…

بالا رفتن

بالا رفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه، بام یا قصر و عمارتی و... بالا می‌روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا…
متن دوم