آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باغ خشک

باغ سرسبز یا خشک

باغ سرسبز یا خشک جابر مغربی می‌گوید: اگر در باغ، سبزه ببینی، یـعـنـی کار تو خوب پیش می‌رود و آراسته می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی باغ، سرسبز و دارای بناها و قصرهای متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا…
متن دوم