آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باغبانی یا ساخت باغ

باغبانی یا ساخت باغ

باغبانی یا ساخت باغ جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با دستان خودت باغی را احداث می‌کنی و می‌سازی و در آن درخت کاشته‌ای و میوه داده است، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و صاحب مال و نعمت و فرزندانی خواهی شد. امام صادق…
متن دوم