آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بار خر

خر – بار خر

بار خر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، تعبیرش این است که کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی…

خر – بدست آوردن خر

بدست آوردن خر حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات…
متن دوم