آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انواع کلاه

کلاه – انواع کلاه

انواع کلاه ● گوشه‌دار: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلاه تو گوشه‌دار می‌باشد، تعبیرش این است که برای «پادشاه» کار می‌کنی. ● کلاه طلائی: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کلاهی از جنس طلا بر روی سر تو قرار دارد، تعبیرش مال و…
متن دوم