آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اندازه بینی

بینی – اندازه بینی

اندازه بینی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی سوراخ بینی تو بزرگ و فراخ شده است، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو گسترده و فراخ می‌شود و افزایش می‌یابد، ولی اگر تنگ شده باشد، یـعـنـی در معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه…
متن دوم