آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اسفناج

اسفناج

اسفناج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب اسفناج، غم و اندوه و فکر پریشان است و تعبیر خوردنش، کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ولی اگر ببینی اسفناج همراه گوشت پخته و روغن است و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه چیزی که خورده‌ای…
متن دوم