آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اسرافیل

میکائیل

میکائیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب میکائیل را با صورت اصلی‌اش ببینی، تعبیرش این است که بر دشمنان پیروز می‌شوی و به خواسته‌هایت می‌رسی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…

کرام‌الکاتبین

کرام‌الکاتبین ابن سیرین می‌گوید: اگر یکی از کرام‌الکاتبین را ببینی، تعبیرش این است که اگر درستکار هستی به صلاح و خوبی دنیا و آخرت می‌رسی، ولی اگر بدکردار هستی، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی. کرام‌الکاتبین

فرشته – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته‌ها به شکل زن‌ها می‌باشند، تعبیرش این است که بر خداوند نسبتهای دروغ می‌گویی و بر او دروغ می‌بندی، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ…

عزرائیل

عزرائیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عزرائیل در آسمان است و خودت بروی زمین، تعبیرش این است که از هر کاری که مشغول هستی بر کنار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی عزرائیل بروی زمین و نزدیک تو می‌باشد، یـعـنـی از دنیا می‌روی.اگر…

جبرئیل

جبرئیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جبرئیل مهربان و خنده‌رو می‌باشد (همانطور که صورت اصلی او این طور است)، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت می‌رسی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش…

اسرافیل

اسرافیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب اسرافیل را با صورت اصلی‌اش ببینی، تعبیرش این است که قوت و بزرگی به دست می‌آوری و عالم و دانا خواهی شد و در آن سرزمین ایمنی برقرار می‌شود، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل خنده‌رو می‌باشد…
متن دوم