آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب استفراغ

استفراغ

استفراغ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی راحت و آسان استفراغ کرده‌ای، تعبیرش این است که از گناه و معصیت توبه می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و…
متن دوم