آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب استغفار

مسلمان شدن

مسلمان شدن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کافری به دست تو مسلمان شده است، تعبیرش کسی را از انجام گناه و نافرمانی از خداوند نهی می‌کنی و بازمی‌داری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی یهودی، مسیحی، مشرک یا بت‌پرست شده‌ای، یـعـنـی دچار گمراهی…

دعا و مناجات

دعا و مناجات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دعا کردن، برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد.اگر در خواب ببینی برای کسی دعا می‌کنی، تعبیرش این است که به انجام ظلم و فساد گرایش پیدا می‌کنی و امر به معروف نخواهی کرد. اگر ببینی برای شخص مظلومی دعا…

توبه کردن

توبه کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی توبه کرده‌ای، تعبیرش این است که از انجام همه گناهانت پشیمان می‌شوی و کارهای خوب و خداپسندانه انجام می‌دهی و از مادیات دست می‌کشی و به کارهای اخروی و معنوی رو می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند:…

پند و نصیحت

پند و نصیحت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را پند و نصیحت می‌کنی، تعبیرش شادی و خوشحالی می‌باشد، اگر این خواب را شخص بیماری ببیند، تعبیرش این است که بهبود پیدا می‌کند .اگر ببینی کسی را با خشم و عصبانیت به درستکاری در دین و ایمان…

استغفار

استغفار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی استغفار می‌کنی، تعبیرش این است که خداوند به تو مال و اموال و فرزند می‌دهد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم…

استغفار

استغفار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی استغفار می‌کنی، تعبیرش این است که خداوند به تو مال و اموال و فرزند می‌دهد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم…
متن دوم