آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ابر

مه

مه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی "مه" همه جا را فرا گرفته است، تعبیرش گمراهی در دین و ایمان می‌باشد. اگر ببینی هوا روشن بوده ولی ناگهان مه شد، تعبیرش مرگ ناگهانی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی "مه" همه جا را فرا گرفته، ولی بعد هوا…

تگرگ

تگرگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تگرگ، عذاب و تنگنا و گرفتاری در دنیا می‌باشد، مگر اینکه مقدارش کم باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی تگرگ می‌بارد، یـعـنـی در آن سرزمین فتنه و بلا و هلاکت رخ می‌دهد. ابن سیرین می‌گوید: اگر…

ابر – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد،‌‌‌‌‌…

ابر- انواع ابر

انواع ابر (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: ابر سفید بارنده: اگر در خواب ببینی زیر ابر سفید بارنده هستی، تعبیرش این است که…
متن دوم